О нама

Home / О нама

Унија Младих Чачак

Унија младих Чачак је добровољно, невладино, нестраначко и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области омладинске политике, промоције предузетништва и социјалног предузетништва, социјалне инклузије, изградње грађанског друштва, регионалне и међународне сарадње, неформалне едукације, одрживог развоја и заштите животне средине и унапређивања партиципације и активизма.

Наша мисија је да кроз различите иницијативе и програме унапређујемо положај младих без обзира на националну, верску или неку другу различитост.

Наша визија је друштво једнаких, активних грађана који негују толеранцију, поштују различитост, промовишу знање и усвајају концепт целоживотног учења.

Унија младих Чачак је удружење које креира могућности, пројекте, спроводи акције и делује на пољу промоције активизма, здравог живота, правих моралних и животних вредности, промоције дуалног образовања и спроводи акције у области интеграције маргинализованих социјалних група.

Чланство уније је разноврсно и осим младих људи присутни су и сви они који се тако осећају. Члан уније се постаје једноставним попуњавањем приступнице након чега се потврда о чланству добија телефонским путем.

Борис Пузовић
Председник, Унија младих Чачак