Поносно друго место за тим средњошколаца из Чачка

Поносно друго место за тим средњошколаца из Чачка

Пројекат „Светска знања за развој младих“ је окупио ученике трећих и четвртих разреда средњих школа из 15 градова у Републици Србији!

Захваљујући удружењу Унија младих Чачак, наш град је постао учесник на пројекту, а Канцеларија за младе Чачак је преузела даљу реализацију и спровођење.

Овог лета је објављен Конкурс на који су могли да се пријаве ученице и ученици трећег и четвртог разреда средњих школа, укључујући и осетљиве групе, из 15 локалних заједница (градова) у Републици Србији: Београд, Краљево, Чачак, Ужице, Сремска Митровица, Ниш, Горњи Милановац, Косовска Митровица, Зрењанин, Суботица, Пожаревац, Обреновац, Крагујевац, Нови Пазар и Зајечар.

На основу најбољих профила, мотивације и интересовања пријављених, за тим средњошколаца из Чачка одабрани су: Александра Пандуровић, Јована Јевремовић, Братислава Јовановић, Валентина Гвозденовић, Борис Каличанин и Никола Милић. Тиму средњошколаца су кроз цео пројекат помагали координатор (Јелена Ковачевић) и ментор – студент из иностранства (Исидора Мандић).

Након отварања пројекта на Златибору, тимови су добили једну од пројектних тема: туризам, решавање комуналних проблема, спорт, култура и уметност и друштвена одговорност и активизам.

Град Чачак је добио тему „спорт“ и тим је имао два месеца да разради пројектну идеју. У току два месеца тимови су похађали једном седмично вебинаре на различите теме, извршавали мање задатке, присуствовали састанцима партнерских тимова и проверама напретка.

На Авали, 4. и 5. новембра ове године су се тимови представили жирију и одабрани су најбољи. Чачак је са својим пројектом „Инклузивни спортско – рекреативни парк“ заузео поносно 2. место. Најлепша вест је што ће прва 3 места у сарадњи са Организацијом Српских студената у иностранству детаљно разрадити предлог пројкта и бити финансирана! У току такмичења предложена вредност пројекта је 1.500.000,00 – 2.000.000,00 рсд који ће бити уложене у справе за рекреацију и вежбање на простору Установе Зрачак и ШОСО 1. новембар.

Пројекат који спроводи Организација српских студената у иностранству, финансира Министарство омладине и спорта, представља дугорочни, одрживи пројекат, образовног и такмичарског карактера, са нагласком на активном учешћу младих на локалном нивоу. Циљ пројекта је јачање свести о значају и могућностима активног учешћа у друштву, како на локалном, тако и на регионалном, националном и глобалном нивоу, али и развијање потребних вештина из неформалног образовања, комуникације, писања пројеката. Имајући у виду недостатак омладинског активизма, нарочито у мањим или руралним срединама, као и међу Осетљивим друштвеним групама, пружање конкретних смерница, знања, вештина, способности, размена искустава, као и стручно вођење и подршка младима при осмишљавању и спровођењу конкретних активности у својој локалној заједници су од изузетне важности за јачање самопоуздања, мотивације, преузимања одговорности, предлагања решења за проблеме.наводе из Организације Српских студената у иностранству.