Светска знања за развој младих

Светска знања за развој младих

Пројекат „Светска знања за развој младих“ је у потрази за ученицима трећег и четвртог разреда средњих школа у Републици Србији!

Пројекат спроводи Организација српских студената у иностранству, финансира Министарство омладине и спорта, а локални партнери су Унија младих Чачак и Канцеларија за младе Чачак. Ово је дугорочни, одрживи пројекат, образовног и такмичарског карактера, са нагласком на активном учешћу младих на локалном нивоу.

Циљ Пројекта је јачање свести о значају и могућностима активног учешћа у друштву, како на локалном, тако и на регионалном, националном и глобалном нивоу, али и развијање потребних вештина из неформалног образовања, комуникације, писања пројеката.

Имајући у виду недостатак омладинског активизма, нарочито у мањим или руралним срединама, као и међу oсетљивим друштвеним групама, пружање конкретних смерница, знања, вештина, способности, размена искустава, као и стручно вођење и подршка младима при осмишљавању и спровођењу конкретних активности у својој локалној заједници су од изузетне важности за јачање самопоуздања, мотивације, преузимања одговорности, предлагања решења за проблеме.

На Конкурс могу да се пријаве ученице и ученици трећег и четвртог разреда средњих школа, укључујући и осетљиве групе, из 15 локалних заједница (градова) у Републици Србији: Београд, Краљево, Чачак, Ужице, Сремска Митровица, Ниш, Горњи Милановац, Косовска Митровица, Зрењанин, Суботица, Пожаревац, Обреновац, Крагујевац, Нови Пазар и Зајечар. Пријавни формулар се налази на следећем линку.

Пројектне теме за које средњошколци могу да се пријаве су:
– Туризам
– Решавање комуналних проблема
– Спорт
– Култура и уметност
– Друштвена одговорност и активизам

Конкурс се затвара 6. августа у 23.59.

У периоду од 7. августа до 9. августа 2017. године ће се обавити селекција кандидата, на основу њиховог профила, мотивације и интересовања.

Комисију за одабир 4 средњошколца из сваке од 15 локалних општина (градова) ће чинити 2 члана ОССИ-ја и 2 члана партнерских организација за сваку локалну самоуправу.

Држимо палчеве свим пријављеним!